Суміші масло-вода, вуглеводні-вода, емульсії

Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image Virtuf-Image
Суміші масло-вода, вуглеводні-вода, емульсії

Утилізація відходів сумішей води та мастила, вуглеводнів і води, емульсій

Відходи сумішей вода/мастило, вуглеводні/вода, емульсії утворюються досить часто на різних стадіях виробничого циклу при контакті нафтопродуктів з деталями. При цьому даний вид відходів є одним з найнебезпечніших, оскільки має рідку форму, а значить може легко поширюватися в навколишньому середовищі. Оскільки ж в їх складі присутні нафтові масла, емульгатори, піногасники, бактерициди та інші шкідливі речовини, використовувати для їх відновлення (утилізації) простий злив в каналізацію не представляється можливим.

Відновлюватися дані відходи повинні на спеціальному обладнанні силами кваліфікованих фахівців, що виключить небезпеку зараження навколишнього середовища.

Клієнтами послуг з відновлення (утилізації) або видалення відходів сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії є компанії, в яких внаслідок власної господарської діяльності утворюються відходи нафтопродуктів, станції технічного обслуговування (СТО) автомобілів та техніки, автотранспортні компанії та інші. 

Тара для перевезення та зберігання відходів сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії до моменту їх відновлення (утилізації) або видалення повинна мати горловини, які герметично закриваються, що виключає можливість розливання (витоку) речовини. Для виключення розриву (деформації) первинної тари від надлишкового внутрішнього тиску і розливання речовини вона повинна заповнюватися неповністю.  

Способи утилізації відходів сумішей вода/мастило, вуглеводні/вода, емульсій

Найбільш поширеним способом відновлення (утилізації) або видалення даних відходів в Україні є термічний, при якому вони, після змішування з мазутом, спалюються в печах. Застосування даного методу забезпечує досить високі швидкість і ступінь видалення при відносній простоті використання і дешевизні. Однак істотний недолік даної технології полягає в можливості вмісту важких металів у викидах продуктів згоряння.

Тому кращим є застосування фізико-хімічних способів відновлення (утилізації).

Найбільш простим з них є відстоювання відходів, в результаті чого через деякий час відбувається їх розшарування. У верхніх шарах містяться нафтопродукти, які можуть потім направлятися на переробку для подальшого використання. Більш важкі шари очищаються додатково та після цього знищуються (видаляються).

Наступним по простоті методом є фільтрація, що дозволяє відокремити механічні домішки з подальшим роздільним відновленням (утилізацією) розділених компонентів.

Більш складним способом є сепарація (центрифугування). При його застосуванні в результаті швидкісного обертання суміші в центрифузі відбувається відділення більш легких фракцій масел від водяної суміші.

Також відновлення (утилізація) відходів сумішей вода/мастило, вуглеводні/вода і емульсій може проводитися регенерацією. При використанні цього методу до відходів, що обробляються, додаються реагенти (сульфат і хлорид заліза, гідроксид кальцію та ін.), що запускають процес розщеплення і подальшого випадання в осад забруднюючих компонентів. Потім осад (видаляється), а рідка фракція може бути використана повторно.


 

Суміші масло-вода, вуглеводні-вода, емульсії

Утилізуйте відходи
правильно
вже зараз

Image-HasTech

Інші послуги

Virtuf-Image Virtuf-Image